Support service
×

Ликвидност

Ликвидността е състоянието на пазара или степента, до която определена ценна книга може бързо да бъде закупена или продадена без значителни загуби в цената. В банковия сектор този термин описва способността на банката да извършва текущи плащания и да изпълнява задълженията си.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""