Support service
×

Маржин кол

Поканата за маржин е изискването на брокера към клиента да депозира допълнителни средства или ценни книжа за кратка продажба или тип сделка „покупка с ливъридж“, които са извършени с помощта на кредита на брокера и са довели до текущи загуби. По правило в такива ситуации клиентът е длъжен да предостави допълнително обезпечение в рамките на един ден и той/тя се счита за отговорен за всички потенциални загуби на брокера.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""