Support service
×

Стоп аут

Стоп аут е поръчка, генерирана от сървъра за принудително затваряне на позиция по търговската сметка, когато нивото на маржин достигне 10% или по-малко.
 
За да се запознаете с условията на стоп-аута, моля, вижте раздела „За търговци“ - „Условия за търговия“ - Секция за откриване на сметка, точка 3.15 :
3.15. Принудително затваряне на позиции.
3.15.2. Ако състоянието на текущата търговска сметка (собствен капитал) е по-малко от 10% от маржа, необходим за поддържане на отворена позиция, Компанията си запазва правото да закрие отворената позиция на клиента без предварително уведомление.
3.15.3. Сървърът контролира текущото състояние на акаунта. В случай че условията, описани в точка 3.15.2 от настоящото споразумение са нарушени, сървърът генерира принудително нареждане за затваряне на позиция (спиране -  стоп аут). Стоп аут се изпълнява според пазарната цена в съответствие с общата опашка на поръчките на клиента. Принудителното затваряне на позиция се записва в регистрационния файл на сървъра като „стоп аут“.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""