Support service
×

Стоп аут

Стоп аут е поръчка, генерирана от сървъра за принудително затваряне на позиция по търговската сметка, когато нивото на маржин достигне 10% или по-малко.
 
За да се запознаете с условията на стоп-аута, моля, вижте раздела „За търговци“ - „Условия за търговия“ - Секция за откриване на сметка, точка 3.15 :
3.15. Принудително затваряне на позиции.
3.15.2. Ако състоянието на текущата търговска сметка (собствен капитал) е по-малко от 10% от маржа, необходим за поддържане на отворена позиция, Компанията си запазва правото да закрие отворената позиция на клиента без предварително уведомление.
3.15.3. Сървърът контролира текущото състояние на акаунта. В случай че условията, описани в точка 3.15.2 от настоящото споразумение са нарушени, сървърът генерира принудително нареждане за затваряне на позиция (спиране -  стоп аут). Стоп аут се изпълнява според пазарната цена в съответствие с общата опашка на поръчките на клиента. Принудителното затваряне на позиция се записва в регистрационния файл на сървъра като „стоп аут“.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""