Support service
×

If a PAMM investor ordered a Rollover, will a PAMM trader get his share of the profit withdrawn by a PAMM investor?

Yes, after the rollover is requested, the part of the profit withdrawn by an investor is credited to the account of a PAMM trader.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""