Support service
×

Saya memdapat e-mel bahawa dokumen saya untuk pengesahan ditolak. Apakah yang perlu saya lakukan?

Dokumen ini tidak diterima untuk pengesahan dalam kes berikut:
 
- salinan dokumen yang diimbas berkualiti rendah
 
- Maklumat peribadi di kabinet Pelanggan tidak diisi dan disimpan dengan betul atau tidak betul (atau tidak lengkap) nama penuh, tarikh lahir atau alamat
 
- anda menghantar dokumen yang tidak sesuai untuk pengesahan (tidak ada foto dan nama penuh anda) atau tidak sesuai untuk tahap pengesahan itu
 
- dokumen yang anda hantar sudah digunakan untuk tahap pengesahan pertama.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""