Educație în domeniul Forex


Media mobilă de tip envelope

Media mobilă simplă poate fi transformată într-un nou instrument - media mobilă envelope. Acest instrument, la fel ca [[Bollinger bands|Bollinger bands]], este utilizat pentru detectarea limitelor mișcării curente a prețului.
 
Formulă
 
Indicatorul este format din trei linii.
 
Banda superioară a plicului:
 
Banda superioară a mediei mobile = Media mobilă +(K/100) x Media mobilă
 
unde K este procentul de preț la care urcă MA.
 
Banda inferioară a plicului:
 
Banda inferioară a mediei mobile = Media mobilă - (N/100) x Media mobilă
 
unde N este procentul la care MA scade.
 
Descriere:
Media mobilă Envelope constă din două MA (care pot fi denumite simple, exponențiale sau altele), una dintre ele este deviată în sus, alta - în jos până la un anumit procent (numit  coeficient envelope).
 
Uneori este reprezentată a treia linie, sau MA central, pornind de la care se face deplasarea.
 
De exemplu, un envelope de 2% al MA va arăta ca două benzi - prima este MA, decalată în sus cu 2%, a doua este decalată în jos cu 2%. Se consideră că plicul determină limitele (superioară și inferioară) ale variației normale a prețului perechii valutare. Principiul de utilizare a benzii MA este următorul: după câteva modificări, prețul revine întotdeauna la tendința generală (la media mobilă centrală). Acest lucru se întâmplă deoarece, cu cât prețul diferă mai mult de tendința sa, cu atât mai mult comercianții fixează profitul prin revenirea prețului la tendința sa normală.
Cu cât volatilitatea pieței analizate este mai mare, cu atât trebuie alese limite de bandă mai largi.
 
Utilizarea plicurilor MA.
 
Există o serie de metode de utilizare a plicurilor MA.
 
După selectarea precisă a coeficientului de deplasare, banda superioară este utilizată ca nivel de rezistență, iar cea inferioară ca nivel de suport. Strategia corespunzătoare pentru aceasta este vânzarea la nivelul superior și cumpărarea la cel inferior.
 
Utilizarea pauzelor de linie ca indicator de dezvoltare a mișcării.
 
Uneori, se utilizează anvelopele mediei mobile ca filtru, exploatând în același timp semnalele de încrucișare a prețurilor de către MA. Astfel, cumpărarea, de exemplu, se face, atunci când prețul monedei la început a traversat MA-ul său în sus, iar apoi banda superioară a plicului. Vânzarea se realizează în situația opusă: atunci când prețul a traversat mai întâi MA-ul său în jos, iar apoi banda inferioară a plicului. O astfel de strategie diminuează considerabil numărul de semnale false (deoarece traderul nu intră pe piață la început, când prețul se află încă în plic), dar atunci când tendința este reală, semnalul vine ceva mai târziu, iar traderul pierde o parte din mișcarea de trend (egală sau mai mare decât coeficientul plicului). Această strategie este bine descrisă în cartea lui Charles Le Beau, David W Lucas "Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures". Ca și în cazul definirii parametrilor SMA, traderul care folosește plicul, se confruntă cu o dilemă, dacă să obțină mai multe intrări cu pierderi false sau să sară peste partea de trend. Prima tehnică este utilizată în principal pentru comerțul pe termen scurt, iar cea de-a doua - pentru comerțul pe termen mediu și lung.
 
Dezavantajele mediilor tip enevelope
 
Ca orice indicator, creat pe baza MA, plicurile de MA rămân în urmă. MA envelopes nu sunt capabile să se încadreze în volatilitatea actuală a pieței, precum Benzile Bollinger, de exemplu.

Articole recomandate

Probleme la depunere/retragere

Probleme la depunere/retragere

Care este suma minimă pentru o depunere?

Care este suma minimă pentru o depunere?

Alimentează-ți contul folosind oricare dintre metodele disponibile