Forexový tréning


7. kapitola. Krosové kurzy

Obchodné operácie na forexe sa nevykonávajú len voči americkému doláru. Takýmto operáciám sme sa doteraz zámerne vyhýbali, aby bol obsah zrozumiteľnejší. Menové kurzy, ktoré neobsahujú americký dolár, sa nazývajú krosové (krížové) kurzy. S krosovými kurzami spravidla pracujú iba pokročilí obchodníci, pretože úspešné obchodovanie s nimi si vyžaduje dôkladné znalosti o ekonomických ukazovateľoch konkrétnych krajín. Ako príklady krosových párov možno uviesť GBP/JPY, EUR/JPY či GBP/EUR.

Pozície mien v hlavných (dolárových) kotáciách sú striktne určené a môžu sa líšiť v závislosti od toho, ktorá mena je kótovaná. Napríklad banka v Kanade môže kurz kanadského dolára uvádzať v páre EUR/CAD. Takýto „detail” by vám pri vykonávaní transakcií s krosovými pármi nemal uniknút a mali by ste ho mať na zreteli, aby ste predišli k mylnému obchodnému rozhodnutiu. Britská libra je v tomto zmysle výnimkou. Vždy sa totiž uvádza ako prvá v páre GBP/ ___, t. j. vždy ako základná mena.

Prečo sú krosové páry na forexe také populárne? Predstavme si takúto situáciu: očakávate, že  v Kanade nastane veľký hospodársky rozmach, napríklad pre objav nových ropných polí (Kanada je jedným z hlavných svetových dodávateľov ropy). Súčasne pritom najnovší ekonomický ukazovateľ v Japonsku naznačuje prechodný pokles tamojšej ekonomiky. Pretože ekonomický stav krajiny priamo zodpovedá kurzu jej meny na svetovom devízovom trhu, je zrejmé, že treba kupovať kanadské doláre a predávať japonské jeny. Ak však takýto obchod urobíte s americkým dolárom, výsledok by mohol byť dosť náhodný. Americký dolár sa totiž môže pohybovať nahor alebo nadol, pričom nie vždy máte jasné informácie o ekonomickej klíme USA. Nákup kanadských dolárov za americké doláre (podľa kurzu USD/CAD) tak nemusí  priniesť očakávaný zisk. Obdobný problém by ste mohli mať pri predaji japonských jenov za americké doláre (USD/JPY). Ak tieto operácie uskutočníme naraz v rovnakom objeme a bez amerických dolárov, prestaneme byť závislí od situácie v americkej ekonomike. Tento efekt dosahujeme na forexe pomocou krosových párov. Obchádzame tak faktor vplyvu americkej ekonomiky na vývoj mien, ako je tomu v uvedenom príklade.

Väčšina obchodov na forexe sa uskutočňuje na hlavných alebo dolárových menových pároch. Krosové páry alebo krosy na forexe sú menej likvidné. Ich kurzy sa preto neuvádzajú  vzájomným pomerom cien ask/bid, ako je tomu pri hlavných menových pároch. V opačnom prípade by sa totiž trh krosových menových párov mohol stať špekulatívnym a akýkoľvek účastník by ho mohol úplne ovládnuť. Takže napriek absencii dolára sa pri tvorbe cien krosových párov berú do úvahy iba ceny hlavných mien voči americkému doláru.

Ako sa vypočítavajú ceny krosových párov? Existujú tri možné varianty ich výpočtu, a to podľa toho, či je americký dolár základnou alebo kótovanou menou v hlavných pároch mien, ktoré nás zaujímajú. Použijeme na to jednoduché aritmetické pravidlá násobenia a delenia zlomkov. To, že pár USD/JPY vyjadrujeme zlomkom, neznamená, že ide doslova o zlomok - takto by sme to chápať nemali. Ak vyjadrujeme hodnotu japonského jenu voči americkému doláru skutočným zlomkom, cena 104,78 (počet japonských jenov vymenených za jeden americký dolár) by sa mohla uvádzať v tvare JPY/USD. Z praktického hľadiska však menový pár označujeme ako USD/JPY. Prvý typ výpočtu sa používa pre meny s priamymi kotáciami voči americkému doláru (americký dolár je základná mena v páre pre obe meny). Zoberme si napríklad jen (JPY) a švajčiarsky frank. Ak máme k dispozícii kótáciu USD/JPY a USD/CHF voči americkému doláru, pomocou metód zlomkov môžeme odvodiť krížový (krosový) kurz švajčiarskeho franku voči jenu.

CHF/JPY = USD/JPY: USD/CHF.

To znamená, že cenu páru USD/JPY musíme vydeliť cenou páru USD/CHF. Ak napríklad pár USD/JPY stojí 104,78 a pár USD/CHF 1,0505, krosový kurz švajčiarskeho franku voči jenu sa po zaokrúhlení bude rovnať CHF/JPY 99,74.

Druhý typ výpočtu sa používa pre meny s priamymi a opačnými (nepriamymi) kotáciami voči americkému doláru (v tomto prípade je dolár základnou menou páru pre jednu menu a kótovanou menou pre druhú). Vezmime si jen (JPY) a austrálsky dolár (AUD). Na základe  kurzov USD/JPY a AUD/USD voči americkému doláru môžeme podľa pravidiel zlomkov odvodiť krosový kurz švajčiarskeho franku voči jenu.

AUD/JPY = AUD/USD × USD/JPY.

Je teda potrebné vynásobiť cenu páru AUD/USD cenou páru USD/JPY. Ak má napríklad pár USD/JPY hodnotu 104,78 a AUD/USD stojí 1,0564, krosový kurz austrálskeho dolára k japonskému jenu sa po zaokrúhlení rovná AUD/JPY 110,69.

Tretí typ výpočtu sa používa pre meny s opačnými kotáciami voči americkému doláru (dolár je kótovaná mena pre obe meny). Zoberme si britskú libru a austrálsky dolár. Ak máme kotácie párov GBP/USD a AUD/USD voči doláru, môžeme podľa pravidiel zlomkov odvodiť krosový kurz britskej libry voči austrálskemu doláru:

GBP/AUD = GBP/USD : AUD/USD,

to znamená, že cenu páru GBP/USD musíme vydeliť cenou páru AUD/USD. Ak je napríklad  cena páru GBP/USD 0,5028 a páru AUD/USD 1,0564, krosový kurz britskej libry voči austrálskemu doláru sa po zaokrúhlení rovná GBP/AUD 0,4760.

Je potrebné poznamenať, že kvôli zjednodušeniu výpočtových vzorcov sme doteraz z našej úvahy vylúčili pojem cena ask/bid menového kurzu a používali sme iba jeho aktuálne (spotové) ceny. Každá hlavná (dolárová) kotácia má však dve ceny, a to platí aj pre krosové páry. Kam by sme teda mali dať cenu ask/bid? Odpoveď na túto otázku spočíva v pochopení logiky výpočtu cien krížových párov. Vráťme sa k nášmu príkladu výpočtu prvého typu, ktorý obsahuje švajčiarsky frank (CHF) a japonský jen (JPY). Zaujíma nás cena (kotácia) krosového páru CHF/JPY. Na určenie ceny švajčiarskeho franku (ako už vieme, ceny bid/ask sú vždy uvedené vo vzťahu k základnej mene) je potrebná nasledovná úvaha. Pretože máme záujem o nákup švajčiarskych frankov, musíme najskôr nakúpiť doláre za japonské jeny a potom ich predať za švajčiarske franky. Preto je pre nás dôležitá cena bid páru USD/CHF, pričom by sme mali zvážiť aj cenu ask páru USD/CHF. Cena bid švajčiarskeho franku, ktorý sa má zameniť za japonský jen, v krosovom  páre CHF/JPY sa teda vypočíta podľa tohto vzorca:

CHF/JPY (bid) = USD/JPY (bid) : USD/CHF (ask)

Rovnakým spôsobom je možné odvodiť vzorec na výpočet ceny bid švajčiarskeho franku voči japonskému jenu v kotácii krosového páru CHF/JPY:

CHF/JPY (bid) = USD/JPY (bid) : USD/CHF (ask)

V príkladoch druhého a tretieho typu výpočtu používame rovnaké vzorce:

AUD/JPY (bid) = AUD/USD (bid) × USD/JPY (bid),

AUD/JPY (ask) = AUD/USD (ask) × USD/JPY (ask),

GBP/AUD (bid) = GBP/USD (bid): AUD/USD (ask),

GBP/AUD (ask) = GBP/USD (ask): AUD/USD (bid).

Je potrebné poznamenať, že brokeri uvedené vzorce pre ich ťažkopádnosť nepoužívajú. Nákupné a predajné ceny krosových párov na forexe sa totiž dajú vypočítať aj pohodlnejšie. Vezmeme si priemer cien bid a ask pre každú z dolárových kotácií. Potom pomocou vzorcov pre aktuálne (spotové) ceny môžeme vypočítať aktuálnu hodnotu kotácie krosového páru. Tá sa akoby „roztiahne“ o určitý počet bodov (spread sa vyrovná), čím dostaneme nákupnú a predajnú cenu krosovej kotácie.

Zoberme si príklad švajčiarskeho franku (CHF) a japonského jenu (JPY). Predpokladajme, že predajné/nákupné kurzy týchto mien sú: USD/CHF - 1,0502/08 a USD/JPY - 104,74 / 82, z čoho  môžeme vypočítať priemerné kurzy:

USD/CHF (priem.) = (1,0502 + 1,0508) / 2 = 1,0505,

USD/JPY (priem.) = (104,74 + 104,82) / 2 = 104,78,

ktoré sa ďalej používajú vo vzorcoch na výpočet kotácií krosových kurzov pre aktuálne  (spotové) ceny. Výsledná hodnota ceny krosového páru CHF/JPY (priemer) 99,74 sa potom roztiahne, napríklad o 5 bodov v oboch smeroch, čím sa vytvorí cena ask a bid páru CHF/JPY 99,69/79.

Je potrebné mať na pamäti, že aj pri tomto zjednodušenom spôsobe výpočtu existujú určité  potenciálne problémy. Pretože obchodníci zarábajú peniaze na forexe iba konverznými (over crossing) transakciami, spread musí byť dostatočne veľký, aby nedošlo k stratám pri reverznom obchode s iným partnerom. To je mimoriadne dôležité práve na trhoch „exotických“ krosových kurzov, ktoré majú nízku likviditu. Na zhrnutie tejto kapitoly môžeme konštatovať, že analýza a prognóza krosových kurzov sa nelíši od skúšania a skúmania hlavných párov vo vzťahu k americkému doláru, t. j. v konečnom dôsledku ide o rovnaké nástroje. 

Vybrané články

Nie je možné otvoriť pozíciu.

Kroky, ktoré by mali klienti hlavného brokera InstaForex podniknúť, keď nie je možné otvoriť pozíciu (objednávku).

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov