Support service
×

Nesprávny zisk (zisk z iného obchodu)

Prečo sa zisk zobrazený na mojej obchodnej platforme líši od sumy, o ktorú sa zvýšil zostatok?

Ide
o to, že ve vašich nastaveniach platformy InstaTrader je vybraná možnosť zobraziť výsledok obchodu v mene obchodu, nie v mene vkladu. Pravým tlačidlom myši
kliknite na prázdne pole v sekcii „Obchodovanie“ v dolnej časti okna platformy, potom v kontextovom menu zvoľte „Zisk“ - „V mene vkladu“.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""