Support service
×

Nesprávny zisk (zisk z iného obchodu)

Prečo sa zisk zobrazený na mojej obchodnej platforme líši od sumy, o ktorú sa zvýšil zostatok?

Ide
o to, že ve vašich nastaveniach platformy InstaTrader je vybraná možnosť zobraziť výsledok obchodu v mene obchodu, nie v mene vkladu. Pravým tlačidlom myši
kliknite na prázdne pole v sekcii „Obchodovanie“ v dolnej časti okna platformy, potom v kontextovom menu zvoľte „Zisk“ - „V mene vkladu“.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""