Support service
×

Uzavretie zmluvy so spoločnosťou v papierovej podobe

Ako môžem uzavrieť obchodnú zmluvu so spoločnosťou InstaForex?

V súlade s právnymi predpismi mnohých krajín nie je uzavretie zmluvy v písomnej forme povinné.

Registráciou obchodného účtu potvrdzujete, že prijímate verejne prístupnú klientsku zmluvu, ktorá nevyžaduje podpis. Platí však rovnako ako zmluva podpísaná oboma stranami.

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""