Support service
×

Uzavretie zmluvy so spoločnosťou v papierovej podobe

Ako môžem uzavrieť obchodnú zmluvu so spoločnosťou InstaForex?

V súlade s právnymi predpismi mnohých krajín nie je uzavretie zmluvy v písomnej forme povinné.

Registráciou obchodného účtu potvrdzujete, že prijímate verejne prístupnú klientsku zmluvu, ktorá nevyžaduje podpis. Platí však rovnako ako zmluva podpísaná oboma stranami.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""