Đào tạo ngoại hối


Sự hội tụ và phân kỳ của trung bình di chuyển (MACD)

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo kỹ thuật theo dõi xu hướng của một chỉ báo động. Nó cho thấy mối quan hệ giữa hai trung bình di động của giá tài sản.

Chỉ báo kỹ thuật MACD được tính bằng cách trừ trung bình di động mũi tên 26 kỳ từ trung bình di động mũi tên 12 kỳ. Đường tín hiệu của MACD, một trung bình di động 9 ngày, được sử dụng để chỉ ra những khoảnh khắc thuận lợi nhất để bán hoặc mua.

Chỉ báo MACD cung cấp các tín hiệu chính xác giữa các biến động cao trên thị trường trong kênh giao dịch. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng các tín hiệu như chéo nhau, điều kiện mua quá mua/bán quá bán của thị trường và sự khác biệt.

Chéo nhau

Ứng dụng MACD dựa trên sự chéo nhau của đường tín hiệu. MACD kích hoạt các tín hiệu bán khi nó chéo xuống dưới đường tín hiệu và các tín hiệu mua khi nó chéo lên trên đường tín hiệu. Các sự chéo nhau của chỉ báo lên/xuống dưới đường zero cũng cung cấp các tín hiệu mua hoặc bán.

Điều kiện mua quá mua/bán quá bán

MACD cũng có thể được sử dụng để xác định điều kiện mua quá mua/bán quá bán. Khi trung bình di động ngắn cách xa trên trung bình di động dài (khi MACD đang tăng), điều này có nghĩa là một công cụ giao dịch cụ thể đang mua quá mức và sẽ sớm trở lại mức bình thường.

Khác biệt

Khác biệt trong MACD chỉ ra sự thay đổi xu hướng sắp tới. Khác biệt tăng khi chỉ báo MACD đạt đỉnh mới trong khi giá vẫn thấp. Khác biệt giảm khi chỉ báo giảm xuống mức thấp mới và giá vẫn cao. Cả hai loại khác biệt trở nên quan trọng hơn nếu chúng được hình thành trong khu vực mua quá mua/bán quá bán.

Công thức MACD

MACD được tính bằng cách trừ trung bình di động mũi tên của 12 kỳ từ trung bình di động mũi tên của 26 kỳ. Sau đó, một trung bình di động 9 ngày được vẽ phía trên đường MACD.

MACD = EMA(GIÁ ĐÓNG CỬA, 12) - EMA(GIÁ ĐÓNG CỬA, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

trong đó

* EMA là trung bình di động mũi tên

* SMA là trung bình di động đơn giản

* SIGNAL là đường tín hiệu của chỉ báo.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn