Support service
×

Lịch sử tài khoản

Lịch sử tài khoản là bản ghi lại tất cả các hoạt động trong tài khoản giao dịch, bao gồm các giao dịch đã hoàn thành và các hoạt động phi giao dịch.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""