Support service
×

Cố vấn chuyên gia

Cố vấn chuyên gia là một chương trình được phát triển để quản lý tài khoản giao dịch được viết bằng MetaQuotes Language 4. Chương trình gửi các yêu cầu và đơn đặt hàng đến máy chủ thông qua nền tảng giao dịch của khách hàng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""