Support service
×

Cố vấn chuyên gia

Cố vấn chuyên gia là một chương trình được phát triển để quản lý tài khoản giao dịch được viết bằng MetaQuotes Language 4. Chương trình gửi các yêu cầu và đơn đặt hàng đến máy chủ thông qua nền tảng giao dịch của khách hàng.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""