Support service
×

Số dư (Balance)

Số dư (Balance) là kết quả tài chính tích lũy của tất cả các giao dịch đã hoàn thành và việc gửi / rút tiền đến / từ tài khoản giao dịch.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""