Support service
×

Số dư (Balance)

Số dư (Balance) là kết quả tài chính tích lũy của tất cả các giao dịch đã hoàn thành và việc gửi / rút tiền đến / từ tài khoản giao dịch.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""