Support service
×

Đồng tiền cơ sở

Đồng tiền cơ sở là đồng tiền đầu tiên được báo giá trong cặp tiền tệ. Giá trị của nó được xác định bởi giá của đồng tiền định giá so với nó. (Ví dụ: nếu tỷ giá cặp tiền tệ EUR / USD là 1,3525, thì đồng euro là tiền tệ cơ sở và nó có giá trị là 1,3525 đô la).

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""