Support service
×

Đồng tiền cơ sở

Đồng tiền cơ sở là đồng tiền đầu tiên được báo giá trong cặp tiền tệ. Giá trị của nó được xác định bởi giá của đồng tiền định giá so với nó. (Ví dụ: nếu tỷ giá cặp tiền tệ EUR / USD là 1,3525, thì đồng euro là tiền tệ cơ sở và nó có giá trị là 1,3525 đô la).

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""