Support service
×

Bóng nến

Khoảng cách giữa thân nến và giá tối đa trong ngày có dạng một đường thẳng đứng được gọi là bóng nến trên (uwakage). Khoảng cách giữa thân nến và giá tối thiểu cũng được mô tả như một đường thẳng và được gọi là bóng dưới của thân nến (shitakage).
 
Thân nến Nhật Bản là hiệu số giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, và bóng nến Nhật Bản chỉ giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian giao dịch nhất định. Nếu bóng ngắn, thì phạm vi giá của một chứng khoán nhất định sẽ nằm gần giá mở cửa và đóng cửa của thời kỳ đó. Nếu bóng đổ dài, có nghĩa là giao dịch đã hoạt động trong khung thời gian này và giá đã di chuyển khỏi giá mở cửa và quay trở lại giá đóng cửa sau đó.
 
Nếu một thanh nến có bóng trên dài và bóng dưới ngắn, điều đó cho thấy phe bò (người mua) đã thống trị thị trường trong giai đoạn này và đẩy giá lên mức cao nhất. Sau đó, phe gấu (người bán) đã gửi nó đến mức giá đóng cửa.
 
Nếu một hình nến có bóng dưới dài và bóng trên ngắn, những con gấu đã đẩy giá xuống và sau đó những con bò đực đưa nó về mức đóng cửa. Trong cả hai trường hợp, màu sắc của nến không quan trọng.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""