Support service
×

Hợp đồng chênh lệch

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là hợp đồng cho phép một trong các bên thực hiện hoạt động đầu cơ với một tài sản tài chính nhất định mà không cần giao hàng thực tế.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""