Support service
×

Hợp đồng chênh lệch

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là hợp đồng cho phép một trong các bên thực hiện hoạt động đầu cơ với một tài sản tài chính nhất định mà không cần giao hàng thực tế.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""