Support service
×

Diễn giải hợp đồng

Diễn giải hợp đồng là các điều khoản giao dịch cơ bản như chênh lệch, kích thước lô, số tiền chuyển tối thiểu, khối lượng giao dịch thay đổi tối thiểu có thể xảy ra, ký quỹ ban đầu, ký quỹ để khóa vị thế, v.v. cho từng công cụ.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""