Support service
×

Diễn giải hợp đồng

Diễn giải hợp đồng là các điều khoản giao dịch cơ bản như chênh lệch, kích thước lô, số tiền chuyển tối thiểu, khối lượng giao dịch thay đổi tối thiểu có thể xảy ra, ký quỹ ban đầu, ký quỹ để khóa vị thế, v.v. cho từng công cụ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""