Support service
×

Giao dịch chênh lệch giá chuyển đổi

Hoạt động chênh lệch giá chuyển đổi là các giao dịch mua / bán bằng tiền tệ hoặc CFD giữa công ty và khách hàng, ngụ ý thực hiện ít nhất hai giao dịch mua / bán đối lập với khối lượng bằng nhau.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""