Support service
×

Tỷ giá chéo

Tỷ giá chéo thường được sử dụng trong quá trình hoạt động trên thị trường thế giới. Chúng là gì?
 
Tỷ giá chéo là tỷ lệ giữa hai loại tiền tệ do tỷ giá của chúng so với loại tiền thứ ba. Theo quy định, tỷ giá chéo với đô la Mỹ là đồng tiền thứ ba được sử dụng trên thị trường thế giới. Nguyên nhân là do đô la Mỹ không chỉ là đồng tiền dự trữ chính mà còn là đồng tiền giao dịch trong hầu hết các nghiệp vụ ngoại hối. Tỷ giá chéo bao gồm CHF / JPY, GBP / CHF, EUR / GBP, EUR / CHF và EUR / JPY.
 
Các phép tính đối với tỷ giá GBP / JPY, GBP / CHF, EUR / CHF và EUR / JPY dựa trên phép nhân:
GBP / JPY = GBP / USD x USD / JPY
GBP / CHF = GBP / USD x USD / CHF
EUR / CHF = EUR / USD x USD / CHF
EUR / JPY = EUR / USD x USD / JPY.
 
Ví dụ: nếu tỷ giá EUR / USD là 1,0100 và tỷ giá USD / JPY là 123,50, thì EUR / JPY sẽ tương ứng với 1,0100 x 123,50 = 124,73.
 
Các phép tính về tỷ giá EUR / GBP, CHF / JPY được xác định theo phép chia: EUR / GBP = EUR / USD / GBP / USD
CHF / JPY = USD / CHF / USD / JPY.
 
Ví dụ: nếu tỷ giá EUR / USD là 1.0100 và tỷ giá GBP / USD là 1.5720, thì khóa học EUR / GBP sẽ tương ứng với 1.0100 / 1.5720 = 0.6425.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""