Support service
×

Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng là những sự kiện không thể lường trước hoặc không thể ngăn chặn được. Theo quy định, đây là những thảm họa tự nhiên, chiến tranh, tấn công khủng bố, hành động của chính phủ, hành động của cơ quan hành pháp và lập pháp, tấn công của hacker và các hành động bất hợp pháp khác đối với máy chủ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""