Support service
×

Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng là những sự kiện không thể lường trước hoặc không thể ngăn chặn được. Theo quy định, đây là những thảm họa tự nhiên, chiến tranh, tấn công khủng bố, hành động của chính phủ, hành động của cơ quan hành pháp và lập pháp, tấn công của hacker và các hành động bất hợp pháp khác đối với máy chủ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""