Support service
×

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là sự thỏa thuận hoặc hợp đồng mua bán một số lượng nhất định hàng hóa xác định tại một thời hạn xác định theo giá quy định. Hợp đồng tương lai là gì?
 
Hợp đồng tương lai là nghĩa vụ mua hoặc bán hàng hóa tại một thời điểm nhất định trong tương lai theo giá được ấn định ngày hôm nay.
 
1. Bản thân các hợp đồng có thể thay thế được. Đó là, chúng được tiêu chuẩn hóa về hàng hóa, thời gian và địa điểm giao hàng.
 
2. Từ “hàng hóa” có một định nghĩa rất rộng và bao gồm các công cụ tài chính và giá cổ phiếu.
 
3. Các hợp đồng được giao dịch tại sở giao dịch kỳ hạn được sắp xếp và quy định, vì vậy người mua và người bán có thể dễ dàng tìm thấy nhau.
 
Lưu ý: hợp đồng tương lai là nghĩa vụ (nhưng không phải là quyền, như với quyền chọn) và nghĩa vụ này phải được thực hiện. Trong hầu hết các trường hợp, nó được hoàn thành bằng phương thức giao dịch ngược lại, bằng kết quả của việc người bán đóng vị thế (bán, nếu nó đã được mua; hoặc mua, nếu nó đã được bán). Nhưng theo nghĩa hẹp, người bán có thể giữ vị thế cho đến ngày giao hàng khi nó được thực hiện bởi sở giao dịch chứng khoán nơi những hàng hóa này được giao dịch hoặc bằng tiền mặt.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""