Support service
×

Khoảng trống trên biểu đồ (GAP)

Khoảng trống trên biểu đồ (GAP) là khoảng trống không liên tục trên biểu đồ giá có thể xuất hiện trong quá trình thay đổi giá nhanh chóng. Trên biểu đồ, một khoảng trống trông giống như một khu vực mà giá tăng hoặc giảm mạnh, tạo ra khoảng cách giữa mức đóng cửa của một giai đoạn giao dịch và mức mở cửa của một giai đoạn khác. Bạn chỉ có thể quan sát thấy một khoảng trống trên các chế độ biểu đồ như:  thanh và chân nến Nhật Bản.
Thông thường, khoảng trống không chỉ là hệ quả của một xu hướng mạnh mà còn là tín hiệu xác nhận điều đó. Ví dụ: nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, điều này có thể chỉ ra một xu hướng giảm có thể xảy ra.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""