Support service
×

Chỉ số (Index)

Chỉ số, hay chỉ số chứng khoán, là một chỉ số tổng hợp về giá của các tài sản thuộc một nhóm cụ thể (chứng khoán, hàng hóa, chứng khoán phái sinh), được gọi là rổ chứng khoán.
Theo quy luật, việc đọc các chỉ số không quan trọng bằng việc chỉ số thay đổi theo thời gian, bởi vì những thay đổi này cung cấp cái nhìn sâu sắc về hướng chung của chuyển động thị trường, ngay cả trong những trường hợp khi cổ phiếu trong rổ chứng khoán có giao dịch hỗn hợp . Tùy thuộc vào các chỉ số được lựa chọn, chỉ số chứng khoán có thể phản ánh hành vi của một nhóm chứng khoán (hoặc các tài sản khác) hoặc toàn bộ thị trường (một khu vực thị trường).
Theo số liệu của Dow Jones & Co. Inc., có 2.315 chỉ số chứng khoán trên thế giới tính đến cuối năm 2003.
Cuối tên chỉ số chứng khoán có thể có một con số, phản ánh số lượng cổ phiếu, trên cơ sở đó tính được chỉ số: CAC 40, Nikkei 225, S&P 500.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""