Support service
×

Chỉ báo (Indicator)

Chỉ báo (Indicator) là tín hiệu về một số thay đổi theo xu hướng trên thị trường. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhau khi làm việc trên sàn giao dịch nước ngoài hoặc chứng khoán, nhưng không nên sử dụng nhiều hơn ba chỉ báo. Để hiểu các chỉ báo tốt hơn, bạn nên tham khảo các công thức mà chúng dựa trên. Các công thức có thể phức tạp hoặc đơn giản.
 
Các chỉ báo của danh mục đầu tiên xác định xu hướng và cho biết liệu thị trường có đang mua quá mức hay bán quá mức hay không. Các chỉ báo này bao gồm Stochastics và RSI. Không có ích lợi gì khi sử dụng cả hai. Bạn nên hiểu rằng bất kỳ tín hiệu nào cũng phải được xác định bởi một chỉ báo. Bạn không cần phải sử dụng cùng một loại chỉ báo để xác định chuyển động của thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật cần thiết để xác định biến động giá hoặc xác nhận tín hiệu hiện có. Fractals có thể được bao gồm trong cụm chỉ báo này. Họ xác nhận tín hiệu Cá sấu (Alligator) khi xác định xu hướng. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng ba loại chỉ báo: chỉ báo giá theo khối lượng được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự, chỉ báo xu hướng giúp xác định chuyển động giá dài hạn và các chỉ báo dao động. Để chọn một chiến lược chính xác, bạn cần sử dụng các chỉ báo với các biện pháp tự vệ vì chúng không thể cung cấp tín hiệu đáng tin cậy 100%.
 
Không ai có thể đảm bảo cho bạn 100% lợi nhuận khi giao dịch trên thị trường ngoại hối bằng phân tích kỹ thuật. Tất nhiên, việc sử dụng các chỉ báo là cần thiết, nhưng bạn cần biết cách chọn chúng. Hiện tại, có rất nhiều chỉ báo mới đưa ra tín hiệu sai. Hầu hết thời gian, các chỉ báo như vậy không hiệu quả. Bạn có thể tạo chỉ báo của riêng mình để hỗ trợ chiến lược của bạn, nhưng để làm được điều này, bạn cần biết một ngôn ngữ lập trình. Bạn thậm chí có thể phát triển hệ thống giao dịch của riêng mình nếu bạn học cách viết các chỉ báo.
 
Hệ thống giao dịch có thể tự động mở các vị thế, vì vậy bạn sẽ hoàn toàn không cần phải phân tích thị trường.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""