Support service
×

Đòn bẩy

Đòn bẩy là tỷ lệ giữa số tiền ký quỹ và vốn vay được phân bổ cho nó: 1: 100, 1: 200, 1: 500. Đòn bẩy 1: 100 có nghĩa là để có thể thực hiện giao dịch, bạn phải có tài khoản giao dịch với nhà môi giới ít hơn 100 lần so với số tiền giao dịch.
 
Hệ số tín dụng được gọi là đòn bẩy. Giá trị của nó có thể rất khác nhau từ 1: 1 đến 1: 500. Điều đó có nghĩa là khách hàng có thể mua / bán tiền tệ với số lượng vượt quá mức ký quỹ gấp 500 lần! Ví dụ: nếu một nhà giao dịch chọn đòn bẩy 1: 100 và đặt cọc 100 đô la, thì anh ta có cơ hội mua tiền tệ với giá 100 * 100 = 10.000 đô la. Sau khi mua, trong trường hợp biến động thuận lợi, nhà giao dịch thực hiện bán, do đó thu được lợi nhuận từ biến động tỷ giá tiền tệ. Nói cách khác, anh ta hoàn thành giao dịch. Tại thời điểm đóng giao dịch, tín dụng sẽ tự động đóng lại, số tiền ký quỹ vẫn còn trên tài khoản của nhà giao dịch cũng như lợi nhuận kiếm được. Kế hoạch này cho phép các nhà giao dịch thu được lợi nhuận đáng kể, đôi khi vượt quá số tiền ký quỹ tham gia vào một giao dịch nhất định, với những thay đổi nhỏ trong tỷ giá hối đoái. Rủi ro của nhà giao dịch bị hạn chế ở số tiền ký quỹ, vì trung tâm giao dịch không cung cấp số tiền thực của giao dịch đã mở, mà chỉ đảm bảo ghi có toàn bộ khoản lỗ hoặc lợi nhuận khi kết thúc giao dịch. Việc kết thúc một giao dịch là một hoạt động ngược lại: để mua một số lượng tiền tệ, nghĩa là bán cùng một khối lượng của nó và ngược lại.

Định nghĩa của đòn bẩy được liên kết không thể tách rời với ký quỹ. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn, có sự khác biệt giữa hai khái niệm này. Nhưng lợi ích đối với người làm chứng khoán là như nhau: đòn bẩy càng nhiều thì tỷ lệ quỹ của chính anh ta và các giao dịch đầu cơ sinh lời càng nhiều. Nhưng nó ảnh hưởng như thế nào đến việc giao dịch? Hãy để chúng tôi bắt đầu với lịch sử của tiền ký quỹ.
 
Ban đầu, nguyên tắc giao dịch ký quỹ gắn liền với các giao dịch trên thị trường hàng hóa. Vào thế kỷ 19, các sàn giao dịch hàng hóa là thị trường mà các giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt. Các nhà môi giới, những người cung cấp dịch vụ thực hiện các giao dịch, chuyển tiền và quản lý tài khoản, là những người kinh doanh trên thị trường này. Các nhà môi giới duy trì tài khoản bằng một phương pháp ghi đặc biệt, được gọi là ghi "" vòng tròn "". Phương pháp này là phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết các tài khoản giữa các khách hàng thường xuyên bán lại hàng hóa. Phương pháp tính toán vòng tròn đã được áp dụng trên thị trường kỳ hạn cho đến những năm 1920, miễn là nó đáp ứng được nhu cầu. Trong khuôn khổ của phương pháp này, các thành viên trao đổi, thực hiện các giao dịch, phải thực hiện các nghĩa vụ của họ được đặt ra bởi các hợp đồng này với tư cách là các bên của một hiệp ước. Họ là những người duy nhất chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ giao dịch. Nhờ có hệ thống thanh toán như vậy, khách hàng không cần phải ký quỹ để đảm bảo tài chính cho việc thực hiện bất kỳ hợp đồng trao đổi nào và có thể tận hưởng giao dịch với giá thấp hơn. Phương thức thanh toán trước đây có lợi hơn cho giai đoạn trao đổi thương mại đó, khi hầu hết các giao dịch mang tính chất thương mại thuần túy, tức là mua bán các hợp đồng ngụ ý nhu cầu thực sự về hàng hóa hoặc bản thân hàng hóa. Các thành viên của sàn giao dịch phải có tài sản tài chính đáng kể để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ trong bất kỳ điều kiện nào.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""