Support service
×

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là trạng thái của thị trường hoặc mức độ mà một chứng khoán xác định có thể được mua hoặc bán nhanh chóng mà không bị thiệt hại đáng kể về giá. Trong lĩnh vực ngân hàng, thuật ngữ này mô tả cơ hội của ngân hàng để thực hiện các khoản thanh toán vãng lai và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của mình.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""