Support service
×

Tệp nhật ký máy chủ

Tệp nhật ký máy chủ được tạo bởi máy chủ. Nó ghi lại tất cả các yêu cầu và đơn đặt hàng mà đại lý nhận được từ khách hàng cũng như kết quả xử lý với độ chính xác cao.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""