Support service
×

Tệp nhật ký máy chủ

Tệp nhật ký máy chủ được tạo bởi máy chủ. Nó ghi lại tất cả các yêu cầu và đơn đặt hàng mà đại lý nhận được từ khách hàng cũng như kết quả xử lý với độ chính xác cao.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""