Support service
×

Tệp nhật ký khách hàng

Tệp nhật ký khách hàng là tệp được tạo bởi nền tảng giao dịch, tệp này ghi lại ngay lập tức tất cả các yêu cầu và đơn đặt hàng mà khách hàng gửi đến đại lý.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""