Support service
×

Tệp nhật ký khách hàng

Tệp nhật ký khách hàng là tệp được tạo bởi nền tảng giao dịch, tệp này ghi lại ngay lập tức tất cả các yêu cầu và đơn đặt hàng mà khách hàng gửi đến đại lý.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""