Support service
×

Lệnh ký quỹ (Margin call)

Lệnh ký quỹ là yêu cầu của nhà môi giới rằng khách hàng phải ký quỹ bổ sung hoặc chứng khoán cho giao dịch kiểu “bán không có bảo hiểm” hoặc “mua bằng đòn bẩy”, được thực hiện bằng cách sử dụng tín dụng của nhà môi giới và dẫn đến thua lỗ hiện tại. Theo quy định, trong những tình huống như vậy, khách hàng được yêu cầu nạp thêm tiền trong vòng một ngày và anh ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản lỗ có thể xảy ra của nhà môi giới.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""