Support service
×

Lệnh ký quỹ (Margin call)

Lệnh ký quỹ là yêu cầu của nhà môi giới rằng khách hàng phải ký quỹ bổ sung hoặc chứng khoán cho giao dịch kiểu “bán không có bảo hiểm” hoặc “mua bằng đòn bẩy”, được thực hiện bằng cách sử dụng tín dụng của nhà môi giới và dẫn đến thua lỗ hiện tại. Theo quy định, trong những tình huống như vậy, khách hàng được yêu cầu nạp thêm tiền trong vòng một ngày và anh ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản lỗ có thể xảy ra của nhà môi giới.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""