Support service
×

Tỷ giá phi thị trường

Tỷ giá phi thị trường là mức giá bên trong khoảng cách được tạo ra bởi sự gián đoạn các mức giá tương đương nhau; một số dấu hiệu giá đóng cửa tạo thành khoảng cách giá: sự xuất hiện của tỷ giá do nhiễu giá, cũng như mức giá được hình thành mà không có bất kỳ chỉ số kinh tế vĩ mô nào có tác động đáng kể đến tỷ giá của công cụ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""