Support service
×

Điều kiện thị trường bình thường

Các điều kiện thị trường bình thường đáp ứng từng yêu cầu sau: không có sự đột phá đáng chú ý trong tỷ giá cung cấp trên nền tảng giao dịch, không có các động thái giá vội vã và không có chênh lệch giá thiết yếu.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""