Support service
×

Điều kiện thị trường bình thường

Các điều kiện thị trường bình thường đáp ứng từng yêu cầu sau: không có sự đột phá đáng chú ý trong tỷ giá cung cấp trên nền tảng giao dịch, không có các động thái giá vội vã và không có chênh lệch giá thiết yếu.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""