Support service
×

Sai phạm rõ ràng

Một sai phạm rõ ràng xảy ra khi một đại lý đang mở / đóng vị thế của khách hàng hoặc thực hiện lệnh của khách hàng ở mức giá khác đáng kể so với giá được báo tại thời điểm cụ thể đó. Thuật ngữ này cũng đề cập đến hoạt động hoặc không hoạt động của một số đại lý khác dẫn đến việc xác định sai giá thị trường tại một thời điểm nhất định.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""