Support service
×

Sai phạm rõ ràng

Một sai phạm rõ ràng xảy ra khi một đại lý đang mở / đóng vị thế của khách hàng hoặc thực hiện lệnh của khách hàng ở mức giá khác đáng kể so với giá được báo tại thời điểm cụ thể đó. Thuật ngữ này cũng đề cập đến hoạt động hoặc không hoạt động của một số đại lý khác dẫn đến việc xác định sai giá thị trường tại một thời điểm nhất định.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""