Support service
×

Mở cửa thị trường

Mở cửa Thị trường là thời điểm thị trường mở cửa giao dịch sau ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ hoặc sau khoảng thời gian giữa các phiên giao dịch.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""