Support service
×

Order

Order là lệnh thực hiện một thao tác nào đó trên tài khoản. Các loại lệnh khác nhau, tùy thuộc vào thị trường và công cụ. Hơn nữa, các nhà môi giới khác nhau cung cấp các loại lệnh khác nhau. Những bộ này có thể bao gồm (đặc biệt là trên thị trường tương lai) các lệnh khá kỳ lạ. Đừng đặt hàng một loại mà không rõ ràng với bạn.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""