Support service
×

Order

Order là lệnh thực hiện một thao tác nào đó trên tài khoản. Các loại lệnh khác nhau, tùy thuộc vào thị trường và công cụ. Hơn nữa, các nhà môi giới khác nhau cung cấp các loại lệnh khác nhau. Những bộ này có thể bao gồm (đặc biệt là trên thị trường tương lai) các lệnh khá kỳ lạ. Đừng đặt hàng một loại mà không rõ ràng với bạn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""