Support service
×

Tài khoản PAMM

PAMM (Mô-đun Quản lý Phân bổ Phần trăm) là một tài khoản giao dịch được thiết kế để quản lý ủy thác các quỹ của nhà đầu tư. Tài khoản PAMM cho phép hợp tác có lợi giữa người quản lý tài khoản và nhà đầu tư. Với hệ thống PAMM, lãi và lỗ được phân bổ theo tỷ lệ giữa những người tham gia.
 
Tài khoản PAMM là một công cụ tài chính hiệu quả cho cả nhà đầu tư (giảm rủi ro đầu tư) và quản lý nhà giao dịch (đảm bảo quản lý tin cậy hiệu quả các tài khoản giao dịch, bất kể số lượng của chúng là bao nhiêu).
 
Ưu điểm của tài khoản PAMM để quản lý nhà giao dịch:
 
- một tài khoản giao dịch duy nhất cho số lượng nhà đầu tư không giới hạn;
 
- các nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư của chính họ hoặc từ các quỹ của nhà đầu tư;
 
- danh mục đầu tư đa tiền tệ (nhà đầu tư có thể có tiền gửi bằng các loại tiền khác nhau);
 
- nhà giao dịch có thể tùy chỉnh cài đặt của tài khoản PAMM;
 
- một nhà kinh doanh quản lý hiệu quả có thể thu hút số lượng nhà đầu tư không giới hạn.
 
Ưu điểm của tài khoản PAMM đối với nhà đầu tư:
 
- khoản ký quỹ 3.000 USD thuộc về nhà giao dịch quản lý PAMM đảm bảo rằng nhà quản lý hành động vì lợi ích của nhà đầu tư;
 
- hệ thống bảo mật cho phép các nhà quản lý thực hiện các giao dịch, nhưng không cho phép rút tiền từ các nhà đầu tư;
 
- nhà đầu tư có thể gửi và rút tiền ra khỏi tài khoản PAMM bất kỳ lúc nào;
 
- có thể đa dạng hóa các khoản đầu tư bằng cách phân bổ chúng vào các tài khoản PAMM thuộc các nhà quản lý khác nhau;
 
- minh bạch lịch sử giao dịch và hoạt động hiện tại trong tài khoản PAMM.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""