Support service
×

Điểm

Điểm (pip) là thay đổi nhỏ nhất trong giá tiền tệ, trong con số báo giá cuối cùng (tức là con số cuối cùng trong một phân số thập phân).

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""