Support service
×

Pips

Pip, hoặc điểm, là thay đổi nhỏ nhất trong giá. Ví dụ: nếu giá ban đầu là 1,1244, nhưng nó trở thành bằng 1,1245, thì nó đã thay đổi 1 pip (điểm).

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""