Support service
×

Pips

Pip, hoặc điểm, là thay đổi nhỏ nhất trong giá. Ví dụ: nếu giá ban đầu là 1,1244, nhưng nó trở thành bằng 1,1245, thì nó đã thay đổi 1 pip (điểm).

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""