Support service
×

Giao dịch lướt sóng (Scalping)

Giao dịch lướt sóng (Scalping) là một phương pháp vi phân. Nó có thể được sử dụng trên bất kỳ thị trường nào, nhưng nó đặc biệt hiệu quả trên thị trường ngoại hối vì là thị trường năng động và thanh khoản nhất.
 
Giao dịch lướt sóng (Scalping) là một chiến lược giao dịch, bao gồm nhiều lần thanh toán (thường xuyên) với mục đích thu được một lượng lớn lợi nhuận danh nghĩa. Nó tập trung vào các phạm vi xu hướng đơn điệu (khi hàm dẫn xuất đầu tiên của xu hướng không thay đổi dấu hiệu của nó), nhưng không tập trung vào các khung thời gian ngắn, như nhiều người tin tưởng. Trong trường hợp này, khung thời gian phụ thuộc vào những gì một nhà giao dịch sử dụng cho một phạm vi đơn điệu. Nhưng tính đơn điệu không phụ thuộc vào sự biến động (động lực), vì nó chỉ được xác định bởi sở thích của những người tham gia thị trường. Do đó, bạn có thể thu được lợi nhuận trong vòng 3-5 giây hoặc 3-5 phút hoặc thậm chí trong khoảng thời gian dài hơn.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""