Support service
×

Spam

Spam là quảng cáo rầm rộ bằng cách gửi thư hàng loạt đến các địa chỉ email. Bởi vì cách gửi thư này rất rẻ, các nhà quảng cáo không có ý thức có cơ hội gửi thư của họ đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu hộp thư email. Đương nhiên, những email như vậy rất không được hoan nghênh. Một người tham gia vào loại hoạt động như vậy được gọi là người gửi thư rác.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""