Support service
×

Giá chênh lệch (Spread)

Spread là chênh lệch hiện tại giữa tỷ giá mua và bán của một cặp tiền tệ hoặc CFD.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""