Support service
×

Cắt lỗ

Lệnh cắt lỗ, hay lệnh an toàn, là lệnh được đặt với nhà môi giới để tự động đóng một vị thế khi giá đạt đến một mức nhất định. Bạn có thể đặt lệnh an toàn để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp thị trường biến động bất ngờ.
 
Cắt lỗ là một lệnh để hạn chế rủi ro hơn là thu lợi nhuận.
 
Một trong những quy tắc quản lý tiền có nội dung: “Hạn chế thua lỗ cho mọi giao dịch không quá 5% số dư.” Nói cách khác, điều này có nghĩa là lệnh cắt lỗ không thể đi xa hơn một số điểm dành riêng tùy thuộc vào khối lượng lệnh cho mỗi giao dịch. Nhưng quy tắc này không phù hợp với mọi hoàn cảnh. Theo các biểu đồ dài hạn, mức dừng đủ thấp là cần thiết để thích ứng tiếng ồn và mức đủ cao để thực hiện nguyên tắc 1: 3 về mức cắt / lợi nhuận. Đặt điểm dừng cao trên biểu đồ 15 phút có nghĩa là không thu được đủ lợi nhuận, trong khi đặt điểm dừng cao hơn một chút để tạo ra tiếng ồn. Đối với những nhà đầu cơ tích cực, những triển vọng như vậy là không thể chấp nhận được, vì với sự gia tăng khối lượng đặt lệnh, quy mô dừng sẽ giảm. Vì vậy, nó nên được đặt ở đâu?
 
Lúc đầu, cần phải ước lượng nơi sẽ an toàn để đặt điểm dừng trong tình huống này. Nếu bạn sử dụng các kênh, điểm dừng thường nằm ngoài biên giới kênh. Nếu bạn sử dụng các mức hỗ trợ / kháng cự, thì hãy vượt ra khỏi các mức. Do đó, khi các kênh hoặc biên giới bị phá vỡ, có khả năng xu hướng sẽ đảo ngược và tiền của bạn sẽ được cứu khỏi cái chết sắp xảy ra. Nếu không có kênh hoặc biên giới xung quanh, thì tùy chọn tốt nhất để đặt lệnh cắt lỗ là trên hoặc dưới nến trước đó để bán hoặc mua tương ứng. Có một số chỉ báo quy chuẩn, đơn giản hóa việc thiết lập các điểm thoát - Bollinger và Parabolic. Mọi thứ đều đơn giản và rõ ràng với Parabolic - điểm dừng được đưa vào các điểm chỉ báo; Bollinger hoạt động theo quy tắc kênh.
 
Sau tất cả "ở trên" và "ở dưới", khoảng thời gian giữa mục gia nhập dự kiến ​​và cắt lỗ được đo. Nếu các khoản lỗ có thể xảy ra dưới 5% và lợi nhuận khá khả quan, thì bạn chắc chắn có thể tham gia thị trường.
 
Thông thường, những chi tiết này không đủ để ước tính xem liệu lối ra khỏi vị thế có được đặt chính xác hay không. Nếu các khoản lỗ có thể xảy ra hơn 5% và lợi nhuận tăng cao ngất ngưởng, thì tốt hơn là bạn nên chờ đợi một tình huống thuận lợi hơn. Nếu mức dừng quá thấp, tốt hơn nên cung cấp cho nó nhiều phạm vi hơn.
 
Ngay sau khi giá ở một khoảng cách dương xác định từ điểm vào, lệnh dừng lỗ có thể bắt đầu theo sau điểm đó. Theo quy tắc “trên / dưới nến trước”, nó có thể bơm giá lên thành công tại điểm mà xung lực cho thấy một đợt pullback. Vì những mục đích đó, một lệnh dừng lỗ thả nổi đã được thiết kế, nhưng nó không hiệu quả do các hạn chế về điểm.
 
Những cách hạn chế rủi ro như vậy làm cho việc thử nghiệm và ước tính lợi nhuận hàng tháng của các chiến lược trở nên khó khăn, nhưng chúng linh hoạt hơn so với cắt lỗ.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""