Support service
×

Swap (swap - storage)

Phí qua đêm là số tiền được khấu trừ hoặc ghi có vào tài khoản của khách hàng để thực hiện một lệnh mở qua đêm.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""