Support service
×

Chốt lời

Chốt lời có nghĩa là đóng một vị thế ngay sau khi giá của một công cụ tài chính bắt đầu đi đúng hướng. Lệnh luôn được kết nối với một vị thế mở cụ thể hoặc một lệnh chờ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""