Support service
×

Chốt lời

Chốt lời có nghĩa là đóng một vị thế ngay sau khi giá của một công cụ tài chính bắt đầu đi đúng hướng. Lệnh luôn được kết nối với một vị thế mở cụ thể hoặc một lệnh chờ.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""