Support service
×

Tick

Tick là giá trị tối thiểu của sự thay đổi giá. Cho đến nay, tùy thuộc vào loại bảo mật và chi phí, tick có thể lên tới 1/16, 1/32, 1/64 USD, v.v., mặc dù dự kiến sẽ có số thập phân trong tương lai, khi tick bằng 1/100 của USD. Các thuật ngữ “uptick” (một tick hướng lên) và “downtick” (một tick xuống dưới) cũng được sử dụng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""