Support service
×

Tick

Tick là giá trị tối thiểu của sự thay đổi giá. Cho đến nay, tùy thuộc vào loại bảo mật và chi phí, tick có thể lên tới 1/16, 1/32, 1/64 USD, v.v., mặc dù dự kiến sẽ có số thập phân trong tương lai, khi tick bằng 1/100 của USD. Các thuật ngữ “uptick” (một tick hướng lên) và “downtick” (một tick xuống dưới) cũng được sử dụng.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""