Support service
×

Nền tảng giao dịch

Nền tảng giao dịch là một sản phẩm phần mềm của MetaTrader 4 cho phép khách hàng nhận được thông tin thời gian thực về giao dịch trên thị trường tài chính (trong phạm vi do công ty xác định), thực hiện phân tích kỹ thuật, thực hiện các hoạt động giao dịch, đặt, sửa đổi hoặc hủy lệnh. khi nhận được tin nhắn từ công ty.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""