Support service
×

Đường Phân kỳ - Hội tụ Trung bình Động (Moving average convergence-divergence)

Đường Phân kỳ - Hội tụ Trung bình Động
 
Chỉ báo kỹ thuật Trung bình động Hội tụ - Phân kỳ, MACD là một chỉ báo theo xu hướng động, cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá.
 
Chỉ báo MACD được mô tả là sự giảm xuống của đường trung bình động cấp số nhân thấp (EMA) trong khoảng thời gian 12 và 16 ngày. Để giải thích thời điểm thuận lợi cho việc bán hoặc mua, các đường được gọi là “đường tín hiệu” được vẽ trên biểu đồ MACD, là đường MA 9 ngày của chỉ báo.
 
MACD hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường biến động với biên độ lớn trong hành lang giao dịch. Các tín hiệu từ MACD thường được sử dụng là: giao nhau (crossover), tăng mạnh (dramatic rise) và phân kỳ (divergence).

Giao nhau (Crossover)
 
Quy tắc cơ bản của giao dịch với MACD là dựa trên các giao điểm của chỉ báo với đường tín hiệu của nó: khi Đường trung bình động Hội tụ - Phân kỳ giảm xuống dưới đường tín hiệu, bạn nên bán và khi nó tăng lên trên đường tín hiệu, hãy mua vào. Sự giao nhau của đường 0 và đường MACD dẫn đến tăng lên hoặc giảm xuống cũng được dùng làm tín hiệu mua hoặc bán.
 
Các điều kiện mua quá mức / bán quá mức
 
Đường trung bình động Hội tụ - Phân kỳ cũng rất có giá trị như một chỉ báo mua quá mức / bán quá mức. Khi MA ngắn hạn tăng cao hơn MA dài hạn (khi MACD tăng), điều này có nghĩa là giá của công cụ đang được đề cập có khả năng bị đánh giá quá cao và sẽ nhanh chóng trở lại mức bình thường.
 
Phân kỳ (Divergence)
 
Khi xảy ra sự phân kỳ giữa MACD và giá, điều đó có nghĩa xu hướng hiện tại có thể nhanh chóng kết thúc. Sự phân kỳ tăng giá đang tăng lên, khi MACD đạt đến mức tối đa mới, nhưng giá không thể đạt được. Sự phân kỳ giảm giá xuất hiện, khi chỉ báo giảm xuống mức tối thiểu mới, nhưng giá thì không. Hai loại phân kỳ quan trọng hơn nếu chúng được hình thành trong ranh giới của các điều kiện mua quá mức / bán quá mức.

Cách tính:
 
Chỉ báo kỹ thuật phân kỳ - hội tụ của đường trung bình động (MACD) được tính bằng cách lấy EMA 12 kỳ trừ đi đường EMA 26 kỳ. Sau đó, đường SMA 9 kỳ được biểu thị trên biểu đồ MACD với đường chấm, hoạt động như một đường tín hiệu.
 
MACD = EMA (ĐÓNG, 12) -EMA (ĐÓNG, 26)
 
SIGNAL = SMA (MACD, 9)
 
Trong đó:
 
EMA - là đường trung bình động cấp số nhân;
SMA - là một đường trung bình động đơn giản;
SIGNAL - là đường tín hiệu chỉ thị.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""