Support service
×

Dãy số Fibonacci

Dãy số Fibonacci
 
Dãy số Fibonacci là một lý thuyết, được đặt theo tên một nhà toán học người Ý xuất sắc của thế kỷ XII-XIII, sử dụng các hệ số (dãy số Fibonacci) đóng một vai trò quan trọng trong việc dự báo chuyển động của thị trường. Fibonacci đã phát triển một dãy số (chuỗi Fibonacci), bao gồm các số như sau:
 
'1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, v.v.'
 
Chúng được kết nối với nhau bằng các quan hệ không đổi, cụ thể là, tỷ lệ của bất kỳ số nào với số liền sau của dãy đều tiệm cận đến kết quả 0,618 và tỷ lệ của mọi con số của dãy với con số liền trước cũng tiệm cận đến kết quả 1,618 (gọi là hệ số Fibonacci hoặc Tỷ lệ vàng).
Tỷ lệ vàng được quan sát thấy trong nhiều vật thể và hoạt động trong tự nhiên, bắt đầu từ việc hoàn thiện lớp vỏ vôi bên ngoài các loài động vật không xương sống cho đến hình dáng các cơn lốc xoáy và dãy thiên hà.
Trên thị trường tài chính, số Fibonacci được sử dụng đa dạng, chúng là công cụ dự báo mục tiêu giá và tính toán mức cắt lỗ của vị thế lỗ. Ví dụ, điều chỉnh xu hướng, theo Fibonacci số 0,618, thường được kỳ vọng ở mức 61,8% của sự thay đổi giá trước đó, cho phép nhà đầu tư thiết lập mức cắt lỗ thấp hơn một chút so với mức này. Do đó, nếu sự điều chỉnh xảy ra ở mức vượt quá mức dự kiến, nhà đầu tư sẽ tránh bị thua lỗ quá mức. Mặt khác, nếu sự điều chỉnh đạt đến mức xấp xỉ mức mục tiêu, kết quả thu được sẽ làm tăng khả năng diễn giải biến động giá do nhà đầu tư lựa chọn là đúng.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""