Support service
×

Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết Sóng Elliott đại diện cho sự phát triển của lý thuyết Dow nổi tiếng. Nó áp dụng cho bất kỳ tài sản, khoản nợ hoặc hàng hóa được giao dịch tự do nào (cổ phiếu, trái phiếu, dầu, vàng, v.v.). Lý thuyết Sóng được đề xuất bởi một kế toán viên Ralph Nelson Elliott trong cuốn sách “Nguyên lý Sóng” xuất bản năm 1938. Lý thuyết Sóng Elliott dựa trên một số mô hình chu kỳ không đổi trong tâm lý hành vi của con người. Theo Elliott, biến động giá thị trường có thể được xác định rõ ràng và thể hiện trên biểu đồ dưới dạng sóng. Ở đây, một làn sóng là một chuyển động giá có thể nhìn thấy rõ ràng. Lý thuyết sóng Elliott là một hệ thống các quy tắc được suy luận theo kinh nghiệm để dự đoán hành vi của thị trường.
 
Trong xu hướng tăng, sóng 1, 3 và 5 là các sóng xung động (thúc đẩy), được chia thành năm sóng cấp độ nhỏ hơn. Sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh và chúng được chia thành ba sóng phụ. Các sóng xung động được đánh dấu bằng số, trong khi sóng điều chỉnh lại được đánh dấu bằng chữ cái.
 
Đối với tất cả các khung thời gian, lý thuyết Elliott cho rằng:
 
1. Thị trường có thể ở trong giai đoạn tăng hoặc giảm.
 
2. Cả hai giai đoạn trong khung thời gian đã chọn có thể được mô tả bằng sự hình thành 8 sóng của các chuyển động thị trường.
 
3. Năm sóng đầu tiên của bất kỳ giai đoạn nào được đánh dấu bằng các con số sẽ tạo thành xu hướng thị trường chính hoặc xung lực. Ba sóng cuối cùng được đánh dấu bằng các chữ cái thì tạo thành chuyển động điều chỉnh ngược lại với xu hướng chính. Sự phát triển thêm trong ba đợt sóng cuối cùng có thể dẫn đến sự thay đổi trong xu hướng thị trường.
 
4. Mỗi làn sóng phát triển trong thời gian theo quy luật riêng của nó. Có thể dự đoán thời điểm sóng hoàn tất sự hình thành cũng như kích thước của nó với độ chính xác cao, trong thời gian đó tất cả các sóng thị trường trên khung thời gian lớn hơn đã được xác định chính xác và tình trạng thị trường hiện tại đã được quả quyết chắc chắn.
 
5. Nếu thời điểm dự đoán về sự hoàn thành của sóng hoặc kích thước của nó không tương ứng với các giá trị được tính toán trước đó, điều này có nghĩa là phân tích ban đầu về sóng Elliott không chính xác.

Quy tắc sóng Elliott:
 
1. Sóng 2 không bao giờ thoái lui hơn mức 100% của Sóng 1. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, mức thấp của Sóng 2 sẽ không bao giờ di chuyển xuống dưới mức mà Sóng 1 bắt đầu.
 
2. Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất trong ba sóng xung. Thông thường nó là sóng dài nhất.
 
3. Sóng 4 không bao giờ kết thúc trong phạm vi giá của Sóng 1, ngoại trừ sự hình thành biểu đồ đặc biệt. Diễn biến thị trường vẫn giống như trước khi làn sóng được hình thành, bất kể quy mô và thời gian chuyển động của nó.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""