Support service
×

Các tài liệu được tải lên phải tuân thủ những yêu cầu nào?

Tất cả các tài liệu được tải lên để xác minh tài khoản phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 
1. Bản scan phải rõ ràng và có màu sắc.
2. Bản scan phải hoàn chỉnh và có hai trang.
- Cả hai mặt của tài liệu nhận dạng phải được scan.
- Nếu theo quy định của quốc gia cư trú của khách hàng, hộ chiếu không được thay đổi hoặc gia hạn theo một độ tuổi nhất định nhưng đã dán ảnh mới và / hoặc đã hết hạn sử dụng thì phải nộp cả bản sao của trang đó .
- Nếu tên của khách hàng bằng hai ngôn ngữ trong hộ chiếu, nhưng dữ liệu này nằm trên các trang khác nhau thì phải cung cấp bản sao scan của cả hai trang.
 
3. Không được phép tẩy xóa, bổ sung, cào xước rõ ràng hoặc các thao tác trái phép khác.
4. Ảnh phải có chất lượng cao.
5. (Các) tên trên tài khoản phải giống với (các) tên trong tài liệu.
6. Một trong những tài liệu được tải lên để xác minh phải chứng minh địa chỉ của khách hàng. Địa chỉ được chỉ định trong dữ liệu tài khoản phải giống như trong tài liệu.
7. Văn bản nộp phải còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại thời điểm xin xác minh và được đóng dấu, ký tên hợp lệ.
8. Tài liệu được tải lên để xác minh cấp thứ hai phải khác với tài liệu được gửi cho cấp đầu tiên. *
9. Trong trường hợp tài khoản được đăng ký dưới tên một pháp nhân, phải cung cấp các tài liệu xác nhận việc đăng ký của công ty. **
10. Các tài liệu bằng quốc ngữ phải được dịch sang tiếng Anh và có công chứng. Sau khi tải lên, bạn nên gửi thêm bản sao được scan của bản gốc.
11. Các loại tệp được chấp nhận là .png, .jpeg, .jpg, .gif và .pdf. Kích thước của tệp không được vượt quá 2 MB, độ phân giải phải hơn 400 pixel.
12. Sao kê ngân hàng điện tử và hóa đơn điện tử không được chấp nhận để xác minh. Bảng sao kê ngân hàng có thể được chấp nhận nếu chứng từ có chữ ký và đóng dấu của cán bộ ngân hàng, hóa đơn tiện ích (vd: hóa đơn điện, nước, ...) nên được tải lên cùng với phiếu thanh toán. Nếu có mã vạch hoặc mã QR trên hóa đơn tiện ích thì bạn không cần phải tải xuống phiếu thanh toán.
13. Không được phép nhập tên bằng chữ in hoa. Chỉ có thể viết hoa các chữ cái đầu tiên của tên / các tên.

* Yêu cầu 8 cũng áp dụng cho những khách hàng đã tải cùng một trang của hộ chiếu lên cả hai cấp độ xác minh. Yêu cầu này không áp dụng cho những khách hàng đã nộp trang hộ chiếu có địa chỉ cư trú cùng với trang chính (trang thông tin) của hộ chiếu. Trong trường hợp trang chính của hộ chiếu được tải lên cho cấp đầu tiên, trang xác nhận địa chỉ cư trú là đủ để nhận trạng thái xác minh cấp thứ hai.
** Nếu tài khoản giao dịch được mở bởi pháp nhân, bạn cần tải lên các tài liệu xác nhận đăng ký của công ty và giấy chứng nhận cổ đông để đạt được cấp độ xác minh đầu tiên. Đối với cấp độ xác minh thứ hai, phải cung cấp giấy tờ tùy thân của cá nhân sở hữu tài khoản.
 
Tài liệu để xác minh cấp độ đầu tiên:
 
a) Các điều khoản liên kết và biên bản ghi nhớ liên kết hoặc tài liệu tương đương;
b) Hồ sơ đăng ký (giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận thành lập, v.v.);
c) Sổ đăng ký giám đốc (nghị quyết hội đồng quản trị, bổ nhiệm giám đốc, giấy chứng nhận đương nhiệm).
 
Tài liệu để xác minh cấp độ thứ hai:
 
a) Bản scan hộ chiếu của người giao dịch trên tài khoản (hoặc giám đốc, nếu là người giao dịch);
b) Giấy ủy quyền thực hiện các thao tác trên tài khoản giao dịch (nếu giao dịch do người không phải là Giám đốc công ty thực hiện).


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""