โปรดทราบว่าตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2017 เป็นต้นไปสวอปของตราสารการเงินและ CFDs ของหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเติมเต็มเงื่อนไขการเทรดอย่างมีประโยชน์ สำหรับCFDs, สวอปและวิธีการคำนวณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสวอปแบบใหม่ โดยไปที่หน้าคุณลักษณะหน้าเว็บไซต์

กลับสู่หน้ารายการข่าว


Other company news

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.